Textové pole: Zváračskej  škole 245, vznikla pri organizácii Stanislav Bonta BSB.Odbornú garanciu vzdelávania zabezpečujú kompetentní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami s vedením zváračskej školy, s platnými osvedčeniami (EWE európsky inžinier zvárania, EWI-P európsky inšpektor zvárania -praktik, PWE  technológ zvárania plastov, EWI európsky inštruktor zvárania).Zváračská škola sa nachádza v novovybudovaných priestoroch a je vybavená špičkovou zváracou technikov, ktorá je predpokladom pre kvalitné a efektívne vzdelávanie.
Ponúkame Vám nasledovné typy kurzov a školení:
-základné kurzy zvárania E1, E2, E3, M1, T3, T7, G1 
-doplnkové kurzy zvárania
-zaškolenia
-periodické preskúšavanie zvárača
-vydanie duplikátu zváračského preukazu a certifikátov
-úradné kurzy zvárania podľa STN EN 287 na 111, 131, 135, 136, 141, 311
-kurzy zvárania plastov
-spájkovanie L, L3, L6
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikni pre podrobnejšie informácie

                               prevádzka:

Zváračská škola 245 Stanislav Bonta BSB          Zváračská škola 245 Stanislav Bonta BSB

Tulská 29                                                                                    Sásovská cesta 89

974 04  Banská Bystrica                                                              974 11  Banská Bystrica

andrea.bontova@bsb.sk

tel./fax: 00421 48  4113645,  00421 48  4113748

mob.:    0905 965 329,  0907 836 172