Výroba a oprava poľnohospodárskych zariadení a technológii,
rôzne komponenty poľnohospodárskych objektov