ZOZNAM REFERENČNÝCH STAVIEB A PROJEKTOV:

Od roku 1991 firma zrealizovala veľké množstvo stavieb resp. ich subdodávok v rámci Slovenska, Holandska, Francúzska, Ukrajiny, Rakúska a Nemecka. Okrem pridružených stavebných výrob a vlastnej hlavnej stavebnej výroby spolupracuje s firmami hlavnej stavebnej výroby – IKM Reality Staving a.s., SLOVBAU s.r.o., OKB PLUS a.s., TECHNOTRADE s.r.o., ALU KOVO ŠPECIAL s.r.o., ZIP a.s., SKANSKA a.s., CHEMKOSTAV a.s., DOPRASTAV Zvolen a s mnohými ďalšími. Uvedené sú príklady hlavnej a pridruženej stavebnej výroby, oceľových konštrukcií, priemyselných projektov, striech, antikorových výrobkov a zariadení, klampiarskych výrobkov a príklady poddodávok vodohospodárskych stavieb: