Rôzne atypické prvky

kontajnery

regále, lavičky

prepravky, koše

stojany

potrubia, rôzne prestavby

spracovanie polykarbonátov

stavebná a manipulačná technika