Schody

Súčasťou schodiskových ramien sú dostatočne pevné a stabilné zábradlia, spoľahlivo

 upevnené do stupňov, alebo schodnice s vhodne tvarovanými držadlami.

Zo schodiskových stupňov (schodov) sa môžu zostaviť schodiská s priamymi i

točitými ramenami.

 • priame
 • zalomené
 • vretenové
 • segmentové
 • Používané materiály

  • konštrukčné ocele s rôznymi povrchovými úpravami
  • špeciálne ocele (antikórové)- leštené, matné, brúsené
  • zliatiny hliníka
  •